NHOs kompetansebarometer 2016: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2016

NIFU Arbeidsnotat 2016:1. Dette arbeidsnotatet presenterer hovedresultater fra NHOs kompetansebarometer for 2016. Det er tredje gang denne kartleggingen av kompetansebehov er blitt gjennomført. Hovedstruktur og grunndelen av spørsmålene om kompetansebehov har stort sett vært like for de tre årgangene, hvilket gjør det mulig å se noen utviklingstrekk over tid. I tillegg er noen nye spørsmål tatt inn for å belyse enkelte tema og aspekter ved bedriftenes kompetansebehov. I årets rapport gjelder det bl.a. spørsmål om bedriftenes erfaringer med lærlingers forkunnskaper, behov for typer av samfunnsvitenskapelig kompetanse og ulike typer fagskoleutdanning. Prosjektet er utført av NIFU på oppdrag fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Det er viktig å understreke at denne rapporten er utarbeidet kort tid etter at undersøkelsen ble avsluttet. Det er derfor kun hovedtall som presenteres i denne omgang, mens dypere analyser og koblinger av data vil bli presentert i senere analyser.

detaljer

Tittel NHOs kompetansebarometer 2016: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2016
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEspen Solberg
ForfatterPål Børing
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterTone Cecilie Carlsten
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0168-1
issn1894-8200