Forskningsrådenes rolle i forskningspolitisk analyse og rådgivning: En studie av analyse og rådgivning ved forskningsråd i Nederland, Storbritannia og ved EU-kommisjonen

NIFU Arbeidsnotat 2016:2. Dette arbeidsnotat er skrevet på oppdrag av Norges forskningsråd. Hensikten med arbeidet har vært å innhente eksempler på organisering og arbeidsformer for forskningspolitisk analyse og rådgivning i noen aktuelle systemer. Studien er avgrenset til det nederlandske forskningsrådet (NWO), forskningsrådene (RCUK) i Storbritannia og Europakommisjonen

detaljer

Tittel Forskningsrådenes rolle i forskningspolitisk analyse og rådgivning: En studie av analyse og rådgivning ved forskningsråd i Nederland, Storbritannia og ved EU-kommisjonen
KategoriArbeidsnotat
ForfatterLisa Scordato
ForfatterEspen Solberg
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0173-5
issn1894-8200