Fellespotten i Regionale forskningsfond – status og utviklingsmuligheter

NIFU-rapport 2016:3. I denne rapporten presenteres en analyse av den såkalte fellespotten i Regionale forskningsfond. Fellespotten utgjør 15 prosent av de midlene som årlig bevilges til Regionale Forskningsfond, og skal brukes til felles utlysninger i samarbeid mellom regionene for å stimulere til felles satsinger. Formålet med analysen er å gjennomføre en evaluering av ordningen og fremme forslag om videre utvikling av den.

detaljer

Tittel Fellespotten i Regionale forskningsfond – status og utviklingsmuligheter
KategoriRAPPORT
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0167-4
issn1892-2597