Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014

NIFU-rapport 2016:4. Denne rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av norsk klimaforskning for året 2014. Ressursinnsatsen er målt i form av FoU-årsverk og FoU-beløp, og det er første gang en total kartlegging av norsk klimaforskning er gjennomført. Prosjektet er gjennomført etter avtale med Norges forskningsråd. Kartleggingen er delvis basert på den nasjonale FoU-statistikken og supplert med en spørreundersøkelse. Parallelt med kartleggingen av klimaforskning, ble også miljø- og polarforskning kartlagt. Disse er presentert i separate rapporter. Den foreliggende rapporten presenterer ressursinnsatsen til klimaforskning med fokus på finansiering, forskningssamarbeid og forskerpopulasjonen.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014
KategoriRAPPORT
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0169-8
issn1892-2597