Ressursinnsatsen til norsk miljøforskning i 2014

NIFU-rapport 2016:5. Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressursinnsatsen til miljøforskning for 2014. NIFU har over tid gjennomført lignende kartlegginger på ulike prioriterte forskningsområder, og dette er første gang en tilsvarende undersøkelse gjennomføres for miljøforskning. Kartleggingene er basert på den nasjonale FoU-statistikken i kombinasjon med en enkel spørreskjemaundersøkelse. Forskningsinnsatsen innenfor tre områder; polar, klima og miljø er kartlagt parallelt og presenteres i tre ulike rapporter. Den foreliggende rapporten måler ressursinnsatsen til landbasert miljøforskning og fokuserer på finansiering, forskningssamarbeid, forskerpopulasjonen m.m.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen til norsk miljøforskning i 2014
KategoriRAPPORT
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0170-4
issn1892-2597