Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere: En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS)

NIFU-rapport 2016:6. Som bidrag til et kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle en strategi for kompetanseutvikling for yrkesfaglærere – Yrkesfaglærerløftet – har Utdanningsdirektoratet på vegne av Kunnskapsdepartementet bedt NIFU om å foreta en kartlegging. Denne kartleggingen er hovedsakelig basert på nye analyser av de norske dataene fra OECDs internasjonale lærerundersøkelse TALIS 2013. Den kvantitative analysen har inngått i en kvalitativ oppfølging med fokusgrupper bestående av respondenter fra ulike utdanningsprogram.

detaljer

Tittel Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere: En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS)
KategoriRAPPORT
Per O Aamodt
Tone Cecilie Carlsten
Joakim Caspersen
Jens Brandi Grøgaard
Trude Røsdal
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0175-9
issn1892-2597