Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning

NIFU Arbeidsnotat 2016:3. Dette notatet ser nærmere på og diskuterer et utvalg indikatorer som brukes for å måle kvalitet i høyere utdanning i Norge. Utvalget av indikatorer er gjort med utgangspunkt i indikatorer som er viktige for utdanningskvalitet og hva som kan sies å måle dette. Notatet er en del av prosjektet Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances, en forskningsbasert evaluering av kvalitet i norsk høyere utdanning som NIFU utfører i samarbeid med IPED ved UiO.

detaljer

Tittel Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning
KategoriArbeidsnotat
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterIngvild Reymert
Bjørn Stensaker
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0174-2
issn1894-8200