Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgang

NIFU-rapport 2016:10. Denne rapporten presenterer resultater fra en systematisk litteraturgjennomgang av studier som evaluerer tiltak rettet mot å utvikle barns selvregulering. Hensikten med rapporten har vært å identifisere hvilke av disse tiltakene som kan ha positiv effekt på skoleprestasjoner og akademiske ferdigheter, med særlig vekt på den svakest presterende gruppen gutter.

publication details

Tittel Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgang
KategoriRAPPORT
Kari Vea Salvanes
Astrid M. Jorde Sandsør
Sabine Wollscheid
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0184-1
issn1892-2597