Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgang

NIFU-rapport 2016:10. Denne rapporten presenterer resultater fra en systematisk litteraturgjennomgang av studier som evaluerer tiltak rettet mot å utvikle barns selvregulering. Hensikten med rapporten har vært å identifisere hvilke av disse tiltakene som kan ha positiv effekt på skoleprestasjoner og akademiske ferdigheter, med særlig vekt på den svakest presterende gruppen gutter.

detaljer

Tittel Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgang
KategoriRAPPORT
ForfatterKari Vea Salvanes
ForfatterAstrid M. Jorde Sandsør
ForfatterSabine Wollscheid
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0184-1
issn1892-2597