Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger

NIFU-rapport 2016:7. Universitetet i Stavanger (UiS) har hatt ulike styrings- og ledelsesmodeller siden etableringen av det nye universitetet i 2005. I 2011 ble det gjeninnført styrer på både fakultets- og instituttnivå ved universitetet, og denne rapporten evaluerer denne ordninge

detaljer

Tittel Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger
KategoriRAPPORT
Bjørn Stensaker
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterIngvild Reymert
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0178-0
issn1892-2597