Styring og styrking av en fragmentert sektor: En evaluering av Nasjonalt fagskoleråd

NIFU-rapport 2016:11. NIFU har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av Nasjonalt fagskoleråd. Evalueringen må ses i sammenheng med at fagskolesektoren har vært utredet i NOU 2014:14, og at det arbeides med en melding til Stortinget om fagskolene. Evalueringen har vurdert i hvilken grad og på hvilken måte rådet oppfyller sitt mandat, om sammensetningen er formålstjenlig, og hvorvidt rådet har legitimitet og oppleves representativt av fagskolene, arbeidslivet og arbeidslivets organiserte parter.

detaljer

Tittel Styring og styrking av en fragmentert sektor: En evaluering av Nasjonalt fagskoleråd
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0187-2
issn1892-2597