Kostnadskartlegging av fylkeskommunale fagskoler

Fagskolerapport Deloitte og NIFU. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Deloitte og NIFU kartlagt kostnadene i de fylkeskommunale fagskolene. Hensikten har vært å skaffe oversikt over fylkeskommunenes samlede kostnader til fagskoler, hvordan kostnadene fordeler seg på ulike utdanninger og hva som forklarer kostnadsvariasjon. Kartleggingen er gjort med sikte på å skaffe til veie et faktagrunnlag for et nytt incentivbasert finansieringssystem.

detaljer

Tittel Kostnadskartlegging av fylkeskommunale fagskoler
KategoriRAPPORT
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterStein Bjørnstad
ForfatterAstrid M. Jorde Sandsør
ForfatterEdvin Finnanger
ForfatterThea Jensen
publikasjonsår2016