Evaluering av Kunnskapssenter for utdanning

NIFU-rapport 2016:12. Evalueringen er spesielt bedt om å vurdere Forskningsrådets håndtering av oppdraget om etablering av Kunnskapssenter for utdanning, rådets vertskapsrolle for senteret, samt vurdere om Kunnskapssenterets virksomhet er i tråd med de føringer Kunnskapsdepartementet opprinnelig ga. I tillegg er evalueringen bedt om å innhente ulike brukergruppers erfaring med senteret, samt gi en vurdering av Kunnskapsdepartementets rolle i den løpende utviklingen av senteret.

detaljer

Tittel Evaluering av Kunnskapssenter for utdanning
KategoriRAPPORT
ForfatterMarkus Bugge
ForfatterSabine Wollscheid
Bjørn Stensaker
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0188-9
issn1892-2597