Muligheter ved en fusjon: Utredning av en mulig fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

NIFU-rapport 2016:13. De to statlige høgskolene Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer ga våren 2016 NIFU i oppdrag å gjennomføre en fusjonsutredning for de to høgskolene. Utredningen består i en mulighetsstudie for å synliggjøre og vurdere mulighetene for sammen å utvikle en ny, høyere utdanningsinstitusjon på Østlandet.

detaljer

Tittel Muligheter ved en fusjon: Utredning av en mulig fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer
KategoriRAPPORT
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterBjørn Magne Olsen
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0189-6
issn1892-2597