Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen?

NIFU-rapport 2016:17. Denne rapporten presenterer hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2015. Dette er en spørreundersøkelse som er gjennomført blant personer som har tatt mastergrad, om lag et halvt år etter at de fullførte sin utdanning. Undersøkelsens hovedtemaer er overgangen fra utdanning til arbeid og de nyutdannedes vurderinger ulike aspekter ved utdanningens kvalitet og relevans.

detaljer

Tittel Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen?
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterKari Vea Salvanes
ForfatterIngvild Reymert
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0196-4
issn1892-2597