Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene: Sluttrapport

NIFU-rapport 2016:1. NIFU har gjennomført prosjektet Forskning på kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I denne sluttrapporten fra prosjektet belyser vi overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring på grunnlag av intervjuer med elever og lærere i 10. trinn og i Vg1. Vi presenterer også en læreplananalyse av norskfaget og en litteraturgjennomgang på temaet studieforberedthet. I siste kapittel oppsummerer vi fra hele prosjektet. Overgangen mellom Vg3 og høyere utdanning er belyst i delrapport 2 fra prosjektet som kom høsten 2015. Delrapport 1 fra våren 2015 inneholder analyse av registerdata for tre ungdomsskolekull over i videregående skole og gjennom de første årene av høyere utdanning.

publication details

Tittel Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene: Sluttrapport
KategoriRAPPORT
Berit Lødding
Eifred Markussen
Sabine Wollscheid
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0165-0
issn1892-2597