Spørsmål til Skole-Norge våren 2016. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

NIFU-rapport 2016:16. I spørringen som ble gjennomført våren 2016 inngår fire respondentgrupper som er spurt om i alt 12 ulike temaer. Rapporten er i første rekke en tabellrapport der det bare i liten grad har vært rom for mer inngående analyser. Rapporten inneholder til sammen 112 tabeller og 12 figurer. Det er ikke skrevet noe samlet sammendrag for denne rapporten, men leseren henvises til oppsummeringene ved slutten av hvert kapittel.

detaljer

Tittel Spørsmål til Skole-Norge våren 2016. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterRoger Andre Federici
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0193-3
issn1892-2597