Skolekvalitet i de videregående skolene i Østfold: En analyse og drøfting av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet for skolene i Østfold fylkeskommune i SØF-rapport nr. 1-2016

NIFU Arbeidsnotat 2016:7. I dette notatet har vi sett på tallene for Østfold i rapporten om skolekvalitet i videregående skole fra SØF (Senter for økonomisk forskning). Vi har vist hvordan tallene er beregnet så langt det er mulig på grunnlag av den informasjonen som foreligger i selve rapporten. Vår analyse av tallene viser at man ikke kan utelukke at Østfold egentlig skårer gjennomsnittlig på skolekvalitet fordi svært mange av skolebidragsindikatorene og målene på skolekvalitet ikke er signifikant forskjellige fra landsgjennomsnittet.

detaljer

Tittel Skolekvalitet i de videregående skolene i Østfold: En analyse og drøfting av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet for skolene i Østfold fylkeskommune i SØF-rapport nr. 1-2016
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEifred Markussen
ForfatterRune Borgan Reiling
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0197-1
issn1894-8200