Vekt på forskningskvalitet: En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

NIFU Arbeidsnotat 2016:9. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, som ønsket en utredning av en mulig siteringsindikator til bruk i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Rapporten beskriver alternativer som simuleres med utgangspunkt i en kombinasjon av data fra CRIStin og en siteringsdatabase som bygger på Web of Science. Styrker og svakheter ved alternativene drøftes. Det tas hensyn til at lærestedene har ulike fagprofiler og at en siteringsindikator kan ha manglende validitet i noen fag. På dette grunnlaget gir rapporten konkrete anbefalinger om hvordan en siteringsindikator eventuelt kan benyttes til å modifisere indikatoren for publiseringspoeng på institusjonsnivå.

detaljer

Tittel Vekt på forskningskvalitet: En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterGunnar Sivertsen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0200-8
issn1894-8200