Læremidler og formidling i høyere utdanning: En evaluering av tilskuddsordningen og en vurdering av insentivene

NIFU-rapport 2016:18. Denne rapporten svarer på et todelt oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den ene delen består i å utrede en mulig indikator for fagfellevurdert formidling som kan inngå i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Den andre delen er en evaluering av tilskuddsordningen for utgivelse av lærebøker for høyere utdanning. Vi er bedt om å se behovene for tilskuddsordningen og indikatoren i sammenheng. Vi er også bedt om å se særskilt på digitale læremidler i begge deler av oppdraget.

detaljer

Tittel Læremidler og formidling i høyere utdanning: En evaluering av tilskuddsordningen og en vurdering av insentivene
KategoriRAPPORT
ForfatterGunnar Sivertsen
ForfatterNalini Løver
ForfatterElin Seim Mæsel
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0199-5
issn1892-2597