Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning

NIFU Arbeidsnotat 2016:10. Dette notatet presenterer innledende resultater fra en stor spørreundersøkelse blant de som innehar rollen som leder av studieprogram ved norske universiteter og høgskoler. Spørreundersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved utdanningsledelse og betingelsene for dette i universitets- og høgskolesektoren, og er den første i sitt slag i Norge. Spørreundersøkelsen er en del av Forskningsrådsprosjektet «Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances» (www.qnhe.no), som gjennomføres av NIFU og Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo i samarbeid. Notatet utgjør første del-levering til Kunnskapsdepartementet, sammen med en PowerPoint presentasjon Bjørn Stensaker holdt for Kunnskapsdepartementet, og et frokostseminar arrangert av NIFU 10. juni 2016. Notat skal i første omgang presentere de første funnene fra spørreundersøkelsen, mens utdypende analyser vil bli komme senere i form av vitenskapelige artikler.

detaljer

Tittel Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning
KategoriArbeidsnotat
Per O Aamodt
Elisabeth Hovdhaugen
Bjørn Stensaker
Nicoline Frølich
Peter Maassen
Carmen Celine From Dalseng
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0201-5
issn1894-8200