Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg – Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester

Samarbeidsrapport NIBR/NIFU 2015. Rapporten gir en oversikt over organisering av og aktiviteter som er gjennomført ved Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester knyttet til utvikling av tjenestene i kommunal helse og omsorg. Det er gjennomført intervjuer i alle utviklingssentre, og analyser er basert på både et kvalitativt og et kvantitativt datagrunnlag.

detaljer

Tittel Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg - Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester
KategoriRAPPORT
ForfatterMarit Helgesen
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterEvelyn Dyb
ForfatterLars Christian Monkerud
ForfatterRannveig Røste
ForfatterArne Holm
publikasjonsår2015
isbn978-82-8309-071-0