Eierskap, partnerskap og fellesskap: Et kunnskapsgrunnlag for UiBs eierstyring av Uni Research

NIFU-rapport 2016:27. Universitetet i Bergen engasjerte våren 2016 NIFU for å belyse hvordan universitetet samarbeider med Uni Research AS. Mandatet har vært å utarbeide et faktagrunnlag om relasjonen mellom universiteter og institutter generelt og UIB og Uni Research spesielt, sammenligne forskningsbyene Bergen, Oslo og Trondheim i tillegg til en kvalitativ dybdestudie av samarbeidsrelasjonene mellom UiB og Uni Research.

publication details

Tittel Eierskap, partnerskap og fellesskap: Et kunnskapsgrunnlag for UiBs eierstyring av Uni Research
KategoriRAPPORT
Siri Brorstad Borlaug
Inge Ramberg
Espen Solberg
Siri Aanstad
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0214-5
issn1892-2597