Klassifisering av vitenskapelig publisering etter Health Research Classification System (HRCS). En pilotstudie

NIFU Arbeidsnotat 2016:12. På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en pilotstudie for å utvikle en metodologi for å klassifisere norsk medisinsk og helsefaglig publisering etter det britiske Health Research Classification System (HRCS). Undersøkelsen er gjennomført innenfor en begrenset ressursramme, og det foreliggende arbeidsnotatet skisserer derfor kun i korte trekk et system for dette.

detaljer

Tittel Klassifisering av vitenskapelig publisering etter Health Research Classification System (HRCS). En pilotstudie
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0205-3
issn1894-8200