Gjennomgang av organisasjonsstruktur for UiT Norges arktiske universitet

NIFU-rapport 2016:30. På oppdrag for universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet ble NIFU bedt om å fremlegge en analyse og vurdering av virksomhetens organisasjons- og styringsstruktur, og en anbefaling av ny organisasjonsmodell. UiT Norges arktiske universitet har gjennomført flere sammenslåinger før Strukturreformen ble annonsert i 2015.

detaljer

Tittel Gjennomgang av organisasjonsstruktur for UiT Norges arktiske universitet
KategoriRAPPORT
Silje Maria Tellmann
Trude Røsdal
Nicoline Frølich
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0219-0
issn1892-2597