Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene

NIFU-rapport 2016:31.  NIFU har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av FoU-virksomheten i fagmiljø som tilbyr korte, profesjonsutdanninger i ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. I rapporten tegnes nasjonale kart over forskningsfaglige tyngdepunkt i de tre fagområdene. Oppdraget skal bidra til å framskaffe kunnskapsgrunnlag for en prosess for arbeidsdeling i disse fagene som er varslet i Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet.

detaljer

Tittel Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene
KategoriRAPPORT
Nicoline Frølich
Gunnar Sivertsen
Hebe Gunnes
Trude Røsdal
Silje Maria Tellmann
Bjørn Magne Olsen
Terje Næss
Joakim Caspersen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0220-6
issn1892-2597