Hva hemmer og fremmer karriereutvikling for førsteamanuenser ved Politihøgskolen? En studie av betingelser for kvalifisering til professorat og forskingsledelse med sikte på kjønnsbalanse

NIFU-rapport 2016:23. Foreliggende rapport presenterer funn fra en forskningsbasert studie av forhold som påvirker kvalifisering til professorat og forskningsledelse for førsteamanuenser ved Politihøgskolen (PHS). Studien har kartlagt og analysert forskningsbetingelser for førsteamanuensene ved PHS på bakgrunn av ulike datakilder, og sett spesielt på hvordan kjønn virker inn.

detaljer

Tittel Hva hemmer og fremmer karriereutvikling for førsteamanuenser ved Politihøgskolen? En studie av betingelser for kvalifisering til professorat og forskingsledelse med sikte på kjønnsbalanse
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterSiri Aanstad
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterNalini Løver
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0208-4
issn1892-2597