Rekruttering og kompetanseheving i kommunal pleie og omsorg. Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanseløftet 2015

Samarbeidsrapport NIBR/NIFU 2016. Dette er sluttrapporten fra en følgeevaluering av Kompetanseløftet 2015 (K2015), som er regjeringens kompetanse- og rekrutteringsplan. K2015 er en handlingsplan under Omsorgsplan. Følgeevalueringen er gjennomført av NIBR og NIFU i samarbeid med Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo for Helsedirektoratet.

detaljer

Tittel Rekruttering og kompetanseheving i kommunal pleie og omsorg. Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanseløftet 2015
KategoriRAPPORT
ForfatterMarit Helgesen
ForfatterTorunn Kvinge
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterArne Holm
ForfatterRannveig Røste
publikasjonsår2016
isbn978-82-8309-117-5