Samfunnsviteres og humanisters overgang til arbeidsmarkedet

Artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet, vol. 33, nr. 4, 2016.

Abstract
Denne artikkelen ser på i hvilken grad arbeidsmarkedet har klart å absorbere større kull av kandidater fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske og estetiske fag i perioden 1995–2015. Datagrunnlaget er NIFUs kandidatundersøkelser. På tross av sterk vekst i kandidattall, har det ikke vært tilsvarende vekst i arbeidsledighet eller annen mistilpasning. Samtidig ser vi at særlig kandidater fra humanistiske og estetiske fag har høyere risiko for mistilpasning i arbeidsmarkedet enn andre grupper. Dette har sammenheng med at høye andeler er ufrivillig deltidsarbeidende. Situasjonen er ikke vesentlig forverret i den perioden som undersøkes, men en del nyutdannede samfunnsvitere og humanister opplever likevel et gap mellom forventninger og realiteter i arbeidsmarkedet.

detaljer

Tittel Samfunnsviteres og humanisters overgang til arbeidsmarkedet
KategoriARTIKKEL
ForfatterTerje Næss
ForfatterKari Vea Salvanes
Jannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2016
issn1504-8004