Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India: En kartlegging

NIFU Arbeidsnotat 2016:13. Oppdragsgiver for denne kartleggingen av forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India har vært Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Både valg av spørsmål og respondenter for undersøkelsen er gjort av SIU, og videreutviklet i tett samarbeid mellom SIU og NIFU. Formålet med dette notatet er å gjøre rede for datainnsamlingsprosessen og presentere i korte trekk resultatene av kartleggingen.

detaljer

Tittel Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India: En kartlegging
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterSilje Maria Tellmann
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0215-2
issn1894-8200