Vitenskapelig publisering ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES): En analyse av instituttets publisering i perioden 1991–2015

NIFU Arbeidsnotat 2016:14. På oppdrag fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har NIFU gjennomført en analyse av den vitenskapelige publiseringen ved instituttet. Analysen omfatter perioden 1991-2015.

detaljer

Tittel Vitenskapelig publisering ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES): En analyse av instituttets publisering i perioden 1991–2015
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0221-3
issn1894-8200