Statsbudsjettet 2017: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2017

NIFU-rapport 2016:39. FoU-budsjett med noe lavere realvekst enn de siste årene; ingen vekst i bevilgningene til næringsrettet FoU.

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2017: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2017
KategoriRAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0232-9
issn1892-2597