Forskningen ved Sunnaas sykehus i en internasjonal kontekst

NIFU Arbeidsnotat 2014:5. I dette notatet gjør vi en gjennomgang av vitenskapelig publisering, internasjonalt medforfatterskap og vitenskapelig gjennomslagskraft (dvs. siteringsrater) for Sunnaas sykehus og åtte internasjonalt ledende rehabiliteringsinstitusjoner, foreslått av Sunnaas sykehus selv.

detaljer

Tittel Forskningen ved Sunnaas sykehus i en internasjonal kontekst
KategoriArbeidsnotat
ForfatterFredrik Niclas Piro
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2014
issn1894-8200