Videreutdanning i matematikk for lærere: Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

NIFU Arbeidsnotat 2014:18. I notatet presenteres resultatene fra Deltakerundersøkelsen 2014 for de som tok videreutdanning i Matematikk 1 og 2. Det kommer som et tillegg til hovedrapporten som presenterer resultater for deltakere på alle videreutdanningskurs. Hensikten er å undersøke hvordan de som har tatt videreutdanning i matematikk 1 og 2, har opplevd studiet de har fulgt, hvilket utbytte de har hatt og eventuelle forskjeller mellom studiesteder.

detaljer

Tittel Videreutdanning i matematikk for lærere: Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterKari Vea Salvanes
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0043-1
issn1894-8200