Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet. Fusjon eller fortsatt selvstendighet?

NIFU-rapport 2016:34. På bakgrunn av de pågående strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren har Høgskolen i Molde ønsket å få gjennomført en utredning som klargjør alternative utviklingsmuligheter, og som kan gi høgskolen et beslutningsgrunnlag for deres valg av strategi for videre utvikling. Hovedspørsmålet er hvilke muligheter som ligger i å fortsette som selvstendig institusjon sammenliknet med å fusjonere med andre institusjoner. Utgangspunktet for vurderingen er de konkrete kriteriene høgskolen vil bli vurdert etter, slik disse er fastsatt i meldinger og forskrifter, og den nye konkurransesituasjonen som skapes av strukturendringene.

detaljer

Tittel Høgskolen i Molde i det nye institusjonslandskapet. Fusjon eller fortsatt selvstendighet?
KategoriRAPPORT
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterTerje Næss
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0226-8
issn1892-2597