Evaluering av videreutdanningstilbudet MatematikkMOOC 2015-2016

NIFU-rapport 2016:21. Rapporten presenterer resultater fra en formativ evaluering av videreutdanningstilbudet i MatematikkMOOC gjennomført i det første driftsåret (2015/16). Samfunnsmålet til MatematikkMOOC har vært å utvikle en kostnadseffektiv modell for storskala etter- og videreutdanning av lærere i grunnopplæringen samt å vurdere mulighetene for tilsvarende modell for andre fagområder. Evalueringen har belyst ulike sider ved videreutdanningstilbudet i MatematikkMOOC og omfatter to nivå, styringsnivået og brukernivået. Evalueringen omfatter også anbefalinger og vurderinger av ulike finansieringsmodeller.

publication details

Tittel Evaluering av videreutdanningstilbudet MatematikkMOOC 2015-2016
KategoriRAPPORT
Cathrine Edelhard Tømte
Sabine Wollscheid
Siri Aanstad
Jørgen Sjaastad
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0206-0