Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten

NIFU-rapport 2016:24. Dette er første rapportering fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten (SEVU-PPT) som Nordlandsforskning, sammen med Nord universitet, og NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant temaområdene som er definert for evalueringen, har denne delrapporten fokus på kompetanseutvikling, informasjon og nettverksarbeid samt strategiens innretning – aktørbildet og tilbudsstruktur. I sluttrapporten, som vil foreligge høsten 2018, vil vi gå nærmere inn på strategiens virkning.

detaljer

Tittel Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten
KategoriRAPPORT
ForfatterBent-Cato Hustad
ForfatterBerit Lødding
ForfatterIngrid Fylling
ForfatterRobin Ulriksen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0209-1
issn1892-2597