Arbeidsgivers vurdering av nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning: Underveisrapport, første delrapport

NIFU Arbeidsnotat 2016:16. Denne rapporten er første delrapport fra et treårig prosjekt som NIFU utfører på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Prosjektet omhandler arbeidsgiveres vurdering av nyansatte som nokså nylig er ferdige med masterutdanninger, bachelorutdanninger, fireårig lærerutdanning og fagskoleutdanninger. Disse utdanningene utgjør prosjektets «målutdanninger». Sentralt i prosjektet står arbeidsgiveres erfaringer med – og vurderinger av – relevansen og kvaliteten på den kompetansen nyansatte har tilegnet seg gjennom studiene. Rekrutteringsbehov er et annet viktig tema, det samme gjelder betydningen av generalist- versus spesialistkompetanse.

detaljer

Tittel Arbeidsgivers vurdering av nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning: Underveisrapport, første delrapport
KategoriArbeidsnotat
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterClara Åse Arnesen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0227-5
issn1894-8200