Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole

Det er kjent at ungdoms forhold til voksne, inkludert lærere, i større grad
enn i tidligere generasjoner er preget av forhandlinger og fravær av opposi-
sjon. Denne artikkelen undersøker hvordan elever og lærere omtaler
muligheter og grenser i forhandlingsrommet som åpner seg når standpunkt-
karakterer skal settes i siste året i studiespesialisering i videregående skole.
Artikkelen bygger på gruppeintervjuer med henholdsvis elever og lærere i
Vg3 ved utdanningsprogram for studiespesialisering i åtte videregående
skoler i hovedstadregionen. Gjennom lærernes vurderingspraksis gis elevene
stadig nye muligheter for å demonstrere økt faglig kompetanse. Dette gir
rammene for elevenes bestrebelser for best mulige karakterer. Elevintervjuene
tydeliggjør at kampen ungdom kjemper for sine fremtidige muligheter, er
individuelt mer enn kollektivt orientert. Man er selv ansvarlig for å gjøre sitt
ypperste, og elevene utnytter regelverk og kommunikasjonen med læreren
for å få best mulig uttelling i karakter. Begrepet motspill foreslås som mer
dekkende enn klassisk skoleopposisjon i beskrivelse og forståelse av elevenes
manøvrering.

detaljer

Tittel Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole
KategoriARTIKKEL
ForfatterBerit Lødding
ForfatterIdunn Seland
ForfatterTine Sophie Prøitz
publikasjonsår2016
issn0332-6330