Mangfoldstatistikk: Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning

NIFU Arbeidsnotat 2016:17. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

publication details

Tittel Mangfoldstatistikk: Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning
KategoriArbeidsnotat
Hebe Gunnes
Pål Nordby
Helge N. Næsheim
Ole Wiig
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0234-3
issn1894-8200