Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016

«Indikatorrapporten» presenterer en oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Det er et oppslagsverk med faktagrunnlag i form av både figurer, tabeller og analyse.

detaljer

Tittel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016
Kategori RAPPORT
RedaktørEspen Solberg
publikasjonsår2016
isbn978-82-12-03543-0