Lærerspesialister i Oslo: Spørreskjema til lærerspesialister, deres kolleger og ledere november 2015. En figurrapport

NIFU-rapport 2016:20. Denne rapporten er utarbeidet av NIFU på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo. Data som er analysert og som presenteres i form av enkle figurer, er i utgangspunktet samlet inn for et annet oppdrag: NIFU og NTNU samfunnsforsknings evaluering av piloteringen av ordningen med lærerspesialister i skoleårene 2015-2016 og 2016-2017 på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. I den evalueringen inngår blant annet spørreundersøkelser til lærerspesialistene, deres kolleger og deres skoleledere. I denne rapporten sammenlignes svarene til lærerspesialistene og skolelederne i Oslo med svarene fra lærerspesialister og skoleledere ellers i landet samt med svarene fra kollegene til lærerspesialistene i Oslo.

detaljer

Tittel Lærerspesialister i Oslo: Spørreskjema til lærerspesialister, deres kolleger og ledere november 2015. En figurrapport
Kategori RAPPORT
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0203-9
issn1892-2597