Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 2

NIFU Arbeidsnotat 2016:18. Fafo og NIFU samarbeider om å evaluere de pågående forsøkene med vekslingsmodeller i fagopplæringen. Evalueringen er finansiert av Utdanningsdirektoratet og varer fra 2014 til 2018. Denne delrapporten er den andre i en serie på fire rapporter. Rapporten handler om elevene/lærlingene som går i vekslingsløp, og deres faglige utvikling og motivasjon. Kvalitative intervjuer med elever, lærere, instruktører/faglige ledere i bedrift og andre utgjør det viktigste datagrunnlaget for rapporten.

detaljer

Tittel Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen: Delrapport 2
KategoriRAPPORT
ForfatterSilje Andresen
ForfatterHåkon Høst
ForfatterTorgeir Nyen
ForfatterJohannes Andresen Oldervoll
ForfatterAnna Hagen Tønder
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0239-8
issn1894-8200