Humanister i arbeidslivet

Kunnskapsdepartementet har behov for å få utredet en rekke forhold som berører humanistisk utdanning og forskning i forbindelse med en stortingsmelding om humaniora, som er varslet våren 2017. Senter for profesjonsstudier (SPS) har fått i oppdrag å gjøre en del analyser som grunnlag for den forestående stortingsmeldingen, og dette er den første av i alt tre rapporter som belyser ulike sider ved humanistiske utdanninger.

Tema for denne rapporten er hvordan ulike grupper av humanister klarer seg på arbeidsmarkedet, og i hvilken grad det har skjedd endringer i arbeidsmarkedstilpasningen i løpet av de siste 20 årene. Rapporten er et samarbeid mellom SPS og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Den er basert på analyser av registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og fra NIFUs kandidatundersøkelser.

detaljer

Tittel Humanister i arbeidslivet
KategoriRAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterTerje Næss
Forfatterkarl Ingar Kittelsen Røberg
ForfatterSilje Bringsrud Fekjær
publikasjonsår2016