Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner

NIFU-rapport 2016:15. NIFU har gjennomført en kartlegging av ansatte i undervisningsstillinger uten formell lærerkvalifisering. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og etter Kunnskapsdepartementets initiativ til undersøkelsen høsten 2015.

detaljer

Tittel Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
KategoriRAPPORT
ForfatterJørgen Sjaastad
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterSabine Wollscheid
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterRoger Andre Federici
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0242-8
issn1892-2597