Evaluering av eCampus-programmet

NIFU-rapport 2016:44. Rapporten presenterer resultater fra evalueringen av eCampus-programmet. eCampus er et program for utvikling av IKT-infrastruktur for offentlige universiteter og høgskoler (UH), som startet opp i 2012 og avsluttes i siste halvdel av 2016. Programmet har vært koordinert av UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og som har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver knyttet til UH-sektoren. Visjonen for eCampus-programmet har vært å gi studenter og ansatte adgang til IKT-tjenester og infrastruktur som muliggjør moderne utdanning, forskning og formidling på et høyt internasjonalt nivå. NIFU har evaluert virkningen av eCampus-programmet for offentlige universiteter og høgskoler i Norge. Evalueringen omfatter institusjonsnivå.

 

detaljer

Tittel Evaluering av eCampus-programmet
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterSiri Aanstad
ForfatterSilje Nalini Løver
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0246-6
issn1892-2597