Vekst og kvalitet i mastergradsutdanning

NIFU-rapport 2016:40.  Etter Kvalitetsreformen i høyere utdanning har det vært en stor økning i antall studieprogram og studenter på mastergradsnivå. Et tilbakevendende spørsmål i den utdanningspolitiske debatten er hvorvidt denne veksten skjer på bekostning av kvaliteten i mastergradsstudiene. Denne rapporten er utført på oppdrag fra Akademikerne og undersøker kvaliteten i studieprogram på mastergradsnivå. Rapporten belyser ulike aspekter av kvalitet, basert på et rikholdig datasett bestående av NIFUs egne data og data innhentet fra andre kilder.

 

detaljer

Tittel Vekst og kvalitet i mastergradsutdanning
KategoriRAPPORT
Agnete Vabø
Terje Næss
Elisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2016
isbn978-82-327-0249-7
issn1892-2597