Mer mangfoldstatistikk. Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning. Revidert utgave.

NIFU Arbeidsnotat 2017:4. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om mangfold, i betydningen innvandringsstatus, blant de tilsatte i norsk forskning og høyere utdanning. Statistikken er fremstilt av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU i fellesskap, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette arbeidsnotatet er en revidert versjon av NIFU arbeidsnotat 2016:17, etter endringer i tallmaterialet. Det er redegjort nærmere for endringene innledningsvis i dette arbeidsnotatet

detaljer

Tittel Mer mangfoldstatistikk. Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning. Revidert utgave.
KategoriArbeidsnotat
Hebe Gunnes
Pål Nordby
Helge Næsheim
Ole Wiig
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0264-0
issn1894-8200