Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere

NIFU Arbeidsnotat 2017:3. Notatet gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver har vært Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet som ledd i å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedre levekår i Groruddalen.

detaljer

Tittel Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere
KategoriArbeidsnotat
Håkon Høst
Ingvild Reymert
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0259-6
issn1894-8200