Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015

NIFU-rapport 2017:3.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser anvendt innenfor marin FoU og havbruksforskning i 2015. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført hvert annet år siden 1999 for marin FoU, mens havbruksforskning ble del av undersøkelsesopplegget i 2001.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015
KategoriRAPPORT
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterSverre Søyland Ubisch
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0256-5
issn1892-2597