Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU i 2015: Ressurser og vitenskapelig publisering

NIFU-rapport 2017:2.  Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU gjennomført en kartlegging av ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU for 2015. Det er tredje gang dette tematiske området blir kartlagt. De foregående kartleggingene gjelder årene 2007 og 2009.

I tillegg til å kartlegge FoU-ressursene på dette området, omfatter 2015-kartleggingen også en analyse av den vitenskapelige publiseringen innenfor landbruks- og matrelatert FoU. Ressursinnsatsen er belyst med FoU-utgifter og –personale, mens resultatene av forskningen er basert på en bibliometrisk analyse av de vitenskapelige publikasjonene for årene 2006-2015.

 

detaljer

Tittel Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU i 2015: Ressurser og vitenskapelig publisering
KategoriRAPPORT
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0255-8
issn1892-2597